Ritning
Arkitekt: Roos, Eric. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Valfisken

Bygglovsritning för fastighet i kvarteret Valfisken på Ladugårdslandet. Huset ligger vid Stora Gatan. Beställd av organisten Lars Kinström. Undertecknad av byggmästare Eric Roos.

Uppdaterad