Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Wenner-Gren Center under byggnad. Grävarbeten i kv. Getingens östra del. I fonden Bellevue

Uppdaterad