Ritning
Arkitekt: Nauman, Johan Heinrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Brunkhalsen

Bygglovsritning för fastighet i kvarteret Brunkhalsen på Norrmalm, i Klara församling. Huset låg på gamla tomten Brunkhalsen 9, numera Brunkhalsen 5, vid Brunkebergsgatan. Beställare var högvälborne herr Gyllenborgh, greve, presidenten och kommendören af kungliga Nordstjärneorden. Undertecknad av Johan Heinrich Nauman.

Uppdaterad