Ritning
Arkitekt: Westrell. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Midas

Bygglovsritning för fastighet i kvarteret Midas, i Nikolai församling. Huset låg på gamla tomten Midas 112, numera fastigheten Midas 1, vid Munkbrogatan. Beställare var herr Johan Forsberg. Undertecknad av herr J. Westrell.

Uppdaterad