Foto

Militärer uppställda framför Sjökrigsskolan på Skeppsholmen