Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Militärer uppställda framför Sjökrigsskolan på Skeppsholmen

Uppdaterad