Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Blasieholmen

Bygglovsritning för fastighet i kvarteret Blasieholmen, i Jakobs församling. 

Beställd av "Högwälborne Herr" greve Axel Von Ferssen. Ritningen är en plan och fasadritning.

[Jakob] [Blasieholmen] Ferssen, Högwälborne Herr Greffve Axel Von Carlberg, J E [Plan];[Fasad];Blasiöholmen

 

Uppdaterad