Ritning
Arkitekt: Wåhlberg, H.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Garvargatan

Bygglovsritning för fastighet vid Garvargatan på Kungsholmen. Beställd av herr Ållerman. Ritningen är en plan och fasadritning.

Registeruppgifter:

Kongsholmen Garfware Gatan Rahm, Hr Ållerman [Plan];[Fasad]

Uppdaterad