Foto

Underhållsarbeten på södra stambanan vid Riddarholmen.