Ritning

Ritning över hus i kvarteret Gropen

Bygglovsritning för fastighet Gropen 10, i Klara församling. Huset låg på Långbrogatan, numera Mäster Samuelsgatan. Idag motsvaras platsen av fastigheten Gropen 8.

Beställare var stolsmakarmästaren Markman. Ritningen är en plan och fasadritning.

Registeruppgifter:

Norramalm;Klara [Gropen], 10[=8] Långbrogatan, [=Mäster Samuelsgatan] Markman, Stohlmakaren Mäster Joh Carlberg, J E [Plan];[Fasad]