Ritning
Arkitekt: Westrell, D. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Långbrogatan

Bygglovsritning för fastighet vid Långbrogatan, på Kungsholmen. Idag motsvaras gatan av Hantverkargatan.

Beställare var garvaren Petter Lind. Ritning är för återuppbyggnad av ett avbränt "Wärkhuus".

Registeruppgifter:

Kongshålmen Långbrogatan, [=Hantverkargatan] Lind, Garfvaren Herr Petter Carlberg, J E [Fasad]; Afbrände Wärkhuus; [Återuppbyggnad]

Uppdaterad