Ritning
Arkitekt: Weigelt, Johan Gottfried. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Bygglovsritning för fastighet vid Brunkeberg. Beställare var svarvaråldermannen Detter Ding och kakelugnsmästaren Grön genom murarmästaren Johan Gottfried Weigelt.

Registeruppgift:

Namn på arkitekter och beställare:
Weigelt, Johan Gottfried
Ding, Swarfwareåldermannen Detter,"Carlberg, J E;Grön, Kackelugns Makaren"
Tid: 17500207
Objekt: Brunckeberg

Uppdaterad