Ritning
Arkitekt: Nauman, Johan Heinrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Lammet

Bygglovsritning för fastighet Lammet 17, på Norrmalm. Idag motsvaras platsen av fastigheten Lammet 1 och 15. Huset låg på Munklägersgatan, idag Gamla Brogatan.

Beställare var Simmerström. Ritningen är en plan och fasadritning.

Registeruppgift:

Norre Malm [Lammet?], 17[=1=15] Munkelägers Gata, [=Gamla Brogatan] Simmerström Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad