Ritning
Arkitekt: Wåhlberg, M. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Hötorget

Bygglovsritning för fastighet Hötorget 4, i Klara församling. Beställare var Handelsmannen Anderias Bröms. Ritning för plan, fasad och tillbyggnad av huset.

Registeruppgift:

[Klara] 4 Höötorget Bröms, Handelsmannen Anderias Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Tillbyggnad]

Uppdaterad