Ritning
Arkitekt: Wåhlberg. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Svärdfisken

Bygglovsritning för fastigheten Svärdfisken 4, på Drottninggatan. Idag motsvaras platsen av fastigheten Svärdfisken 3.

Beställare var färgarmästaren Nicklas Mynic. Ritningen är för fasad och nybyggnad av huset.

Registeruppgift:

[Svärdfisken?], 4[=3] Drottningegatan Mynic, Färgaren Mäster Nicklas Carlberg [Fasad];[Nybyggnad];Skwahlbäncken

 

Uppdaterad