Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Byggnadsritning med oklar geografisk placering.

Beställare var handelsmannen Askelöf. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

Askelöf; Handelsmannen [Plan];[Fasad]

Uppdaterad