Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Byggnadsritning med oklar geografisk placering.

Beställare var handelsmannen Askelöf. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

Askelöf; Handelsmannen [Plan];[Fasad]