Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Blasieholmen

Bygglovsritning för fastighet i kvarteret Blaiseholmen, i Jakobs församling.Beställare var Sabell Fäegaren Mästare Christian Mittag. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Beställare var "Hans Excellence Riksrådet Öfwerste Marsalken Samt Riddaren Af Commedeuren Af Kongl. Maytts Orden Högwälborne Baron Herr" Wilh. Lud. Taube. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Jakob] [Blasieholmen] Taube, Hans Excellence Riksrådet Öfwerste Marskalken Samt Riddaren Af Commendeuren Af Kongl. Maytts Orden Högwälborne Baron Herr Wilh. Lud. Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad