Ritning
Arkitekt: Francke, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Gropen

Bygglovsritning för fastigheten Gropen 3, i Klara församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Gropen 2. Huset låg på Styckgjutargatan, idag Hamngatan.

Beställlare var Kakelugnsmakaren Petter Smell. Ritningen är för plan, fasad och nybyggnad av huset.

Registeruppgift:

[Klara] [Gropen], 3[=2] Styckgiutargatan, [=Hamngatan] Smell, Kakelugnsmakaren [Petter] Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Nybyggnad]

Uppdaterad