Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Gripen

Bygglovsritning över fastigheten Gripen 28 på Norrmalm. Idag motsvaras platsen av fastigheten Gripen 2. Huset låg på Bergsgränden, idag Klarabergsgatan.

Beställare var Högwälborne Hans Excelnce Och Riksrådet Herr Baron Höpken. Ritningen är en planritning.

Registeruppgift:

Nore Malm [Gripen?], [28=2?] Drottninggatan;Bergsgränden, [=Klarabergsgatan] Höpken, Högwälborne Hans Excelnce Och Riksrådet Herr Baron [Plan]

Uppdaterad