Ritning
Arkitekt: Francke, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Spektern

Bygglovsritning över fastigheten Spektern 106 i Jakob församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Spektern 3. Huset låg på Regeringsgatan.

Beställare var Högwälborne Riksgrevinnan Catharina Ebba Horn. Ritningen är en plan-och fasadsritning.

Registeruppgift:

[Jakob] [Spektern], 106[=3] Regeringsgatan Horn, Högwälborne Riksgrefwinnan Catharina Ebba Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Gårdshus]

Uppdaterad