Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stadsmuseet i Stockholm

Drottninggatan söderut vid korsningen med Klarabergsgatan. Rivningshuset Drottninggatan 46 med byggnadsställningar

Uppdaterad