Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stockholms stadsmuseum

Drottninggatan söderut vid korsningen med Klarabergsgatan. Rivningshuset Drottninggatan 46 med byggnadsställningar

Uppdaterad