Ritning
Arkitekt: Nauman, Johan Heinrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Hammaren

Bygglovsritning för fastighet i kvarteret Hammaren, i Jakobs församling. Huset låg på Lästmakargränden.

Beställare var hovslagaren Jacob Ask. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Jakob];Norrmalm Hammaren Lästmakare Gränden Ask, Hofslaktaren Jacob Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad