Ritning
Arkitekt: Schütze, Johan. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Rosendal

Bygglovsritning över fastighet Rosendal 117, i Maria församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Rosendal 4. Huset låg på Hornsgatan.

Beställare var kommissarie Alström. Ritningen är en plan-, -fasad och nybyggnadsritning.

Registeruppgift:

Setermalm;[Södermalm];[Maria] Rosendal, 117[=4] Hornsgata Alstrem, Comsarig,[=Alström, Kommissarie?] Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Nybyggnad]

Uppdaterad