Foto

Sveavägen söderut vid kv. Putten. Baracker för byggnadsarbetare samt entreprenörsskyltar