Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Pyreneus

Bygglovsritning över fastigheten Pyreneus 59 i Gamla stan. Idag motsvaras platsen av fastigheten Pyreneus 5. Huset låg på Västerlånggatan och Stora Gråmunkegränd.

Beställare var handelsmannen Matheus. Ritningen visar fasaden mot Stora Gråmunkegränd.

Registeruppgift:

[Nikolai] [Pyreneus?], [59=5?] Wästerlånggatan;Stora Gråmunkegränd Matheus, Herr Handelsmanen Carlberg, J E Facade I Stora Gråmunkegränd

Uppdaterad