Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Diana

Bygglovsritning över fastigheten i kvarteret Diana, i Nikolai församling. Huset låg på Nygränden.

Beställare var Isaac Clason och Abraham Clason. Ritningen är en fasad- och planritning.

Registeruppgift:

[Nikolai?] [Diana] Nygränden Clason, Isaac & Abraham Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad