Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Drottninggatan

Bygglovsritning över en fastighet på Drottninggatan.

Byggmästare var J. C. Körner. Beställare var handelsmannen Niclas Nyman. Ritningen är en plan-, fasad- och nybyggnadsritning.

Registeruppgift:

J C Körner
Drottningatan Nyman, Herr Handelsmann Niclas [Plan];[Nybyggnad?]

Uppdaterad