Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Diana

Bygglovsritning över fastigheten i kvarteret Diana, i Nikolai församling. Huset låg på Nygränden, vid Skeppsbron.

Beställare var Abraham Claeson och Isack Claeson. Ritningen är en plan- och förändringsritning.

Registeruppgift:

[Nikolai] [Diana] Nygränden; Skiepsbron Claeson, Abraham & Isack Carlberg, J E [Plan];[Förändring]

Uppdaterad