Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Byggnadsritning med oklar geografisk placering.

Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Plan];[Fasad]

Så här anger du källa för en ritning

Har du frågor om ritningen?

Rättigheter