Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Byggnadsritning med oklar geografisk placering.

Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Plan];[Fasad]