Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Vildmannen

Bygglovsritning för fastigheten Vildmannen 2, i Jakobs församling. Idag motsvaras platsen av Vildmannen 1. Huset låg i Bergsgränden, nuvarande Jakobsbergsgatan.

Beställare var handelsmannen herr Simon Wire. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

St Jacobi;Norrmalm Willman, 2[=1] Berggränden, [=Jakobsbergsgatan] Wire, Handelsmannen Herr Simon Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad