Ritning

Ritning över hus vid Fredsgatan

Bygglovsritning över fastighet vid Fredsgatan på Norrmalm.

Beställare var Högwälborne Fru Grefwinnan Ulrika Julian Brahe. Ritningen är en fasad- och nybyggnadsritning.

Registeruppgift:

Noremalm Fredsgatan Brahe, Högwälborne Fru Grefwinnan Ulrika Julian [Fasad];[Nybyggnad?]

Så här anger du källa för en ritning

Har du frågor om ritningen?

Rättigheter