Ritning
Arkitekt: Nauman, Johan Heinrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Bergsgränd

Bygglovsritning för fastigheten Norrmalm 46. Huset låg i Bergsgränden.

Beställare var garvaren Lundbergh. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgifter:

Norre Malm Bergränden, 46[?] Lundbergh, Garfwaren Carlberg, J E Färg Af Kalkhuus;[Plan];[Fasad]

Uppdaterad