Ritning
Arkitekt: Westrell, J. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Uven Större

Bygglovsritning för fastighet i kvarteret Uven Större eller Överkikaren i Maria församling. Huset låg på Hornsgatan.

Beställare var spannmålshandlaren Jonas Öhrman. Ritningen är en plan-, fasad- och tillbyggnadsritning.

Registeruppgifter:

[Maria] [Uven Större?], Eller [Överkikaren?] Hornsgatan Öhrman, Spannmålshandlare Jonas Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Tillbyggnad]

Uppdaterad