Ritning
Arkitekt: Eliander, Slotzbyggmäst. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bergsklippan Större

Bygglovsritning för fastigheten Bergsklippan Större.

Beställare var konstsmeden Engberg. Ritningen är en plan-, fasad-, förändrings- och reparationsritning.

Registeruppgifter:

[Bergsklippan Större?] Engberg, Konstsmeden Carlberg, J E [Plan];[Fasad];Förändring;[Reparation]

Uppdaterad