Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Blasieholmen

Bygglovsritning över fastigheten Stenbockska Huset i kvarteret Blasieholmen, Jakob församling.

Beställare var grevinnan Ferssen. Ritningen är en plan-, fasad- och tillbyggnadsritning.

Registeruppgift:

[Jakob] Plasieholmen Ferssen, Hännes Nåd Gräffwinna Stenbockska Huset [Tillbyggnad];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad