Foto

Svea Livgardes musikexamen på Musikaliska Akademin