Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Rosendal

Bygglovsritning över fastigheten Rosendal 114, i Maria församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Rosendal 1. Huset låg på Hornsgatan, kallat Blecktornet

Beställare var handelsmannen Hindrich Busch. Ritningen är en plan-, fasad- och nybyggnadsritning.

Registeruppgift:

Södermalm;[Maria] [Rosendal?], [114=1?] Hornsgatthan Busch, Handelsmannen Hindrich Blektornet;[Nybyggnad];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad