Text

Ekbacksskolan

Skolhusinventering Stockholms stadsmuseum har inventerat skolhus i olika sammanhang. En inventering är en undersökning av en byggnad. Den innehåller oftast en historik, en beskrivning av byggnadens utseende, ritningar och fotografier. Syftet har varit att dokumentera skolbyggnadernas utformning och användning för att öka kunskapen om stadens skolbestånd och för att skapa ett underlag för en kulturhistorisk värdering av skolorna.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter