Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Loen

Bygglovsritning för fastigheten Loen 43 på Norrmalm. Idag motsvaras platsen av fastigheten Loen 1. Huset låg på Karduansmakargränden.

Beställare var hovrådet Hindrick Holmstedt. Ritningen är en fasadritning.

[Norrmalm] [Loen], [43=1] [Karduansmakargrenden] Holmstet, Herr Hofrådet Hindrick [Fasad]

Uppdaterad