Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Vinkelhaken

Bygglovsritning för fastigheten Vinkelhaken 9, i Klara församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Vinkelhaken 7. Huset låg på Drottninggatan.

Beställare var hovslagarmästaren Wolf. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Klara] Winkel Haken, 9[=7] Drottninge Gatan Älf [Ulf?], Hofslagaren Mäster Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad