Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Torsken

Bygglovsritning över fastigheten Torsken 50, i Jakob församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Torsken 6. Huset låg på Ålandsgatan, idag Mäster Samuelsgatan.

Beställare var vagnmakaren Geijer. Ritningen är en plan-, fasad- och nybyggnadsritning.

Registeruppgift:

Norrmalm;[Jakob] Torsken, 50[=6] Ålandsgränd, [=Mäster Samuelsgatan] Geijer, Wangmakaren Carlberg, J E [Nybyggnad];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad