Ritning
Arkitekt: Francke, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Sankt Per

Bygglovsritning över fastigheten Sankt Per 34 och 35, i Jakobs församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Sank Per 8. Huset låg på Regeringsgatan och Herkulis Gränd.

Beställare var Cancellie Schantz. Ritningen är en plan-, fasad- och tillbyggnadsritning, inför en reparation.

Registeruppgift:

[Jakob] [St Pehr?], [34&35=8?] Regeringsgatan; Herkulis Gränd Schantz, Cancellie Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Tillbyggnad];[Reparation]

Uppdaterad