Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Flygaren

Bygglovsritning över fastighet i kvarteret Flygaren på Norrmalm. Huset låg på Stora Bastugugatan, idag Sveavägen.

Beställare Erich Utter. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

Nor Mahlm Flygaren Stora Bastugu Gatan, [=Sveavägen] Utter, Erich Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad