Foto

Interiör från underhållning i Sjömanshemmet, Peter Myndes Backe 3