Foto

Klara Sjö. Brandkåren bärgar en lastbil från Herman Westbecks Matvarufabrik. Bromsarna lossnade när den stod parkerad vid Bolinders Plan

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter