Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Sankt Per

Bygglovsritning för fastigheten Sankt Per 33 i Jakobs församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Sankt Per 7. Huset låg på Smedjegatan.

Beställare var Gottfried Franck. Ritningen är en nybyggnads-, plan- och fasadritning.

[Jakob] Sand Perr, [=Sanct Per], 33[=7] Smedgattan Franck, Gottfriedt [Ä] [Nybyggnad];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad