Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Blasieholmen

Bygglovsritning över fastigheten Blasieholmen 93, Jakob församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Blasieholmen 10. Huset var ett sockerbruk och låg på Blasieholmsgatan.

Beställare var överste och baronen Fabian Löfven. Ritningen är en fasad-, plan- och nybyggnadsritning.

Registeruppgift:

[Jakob] Plasiholm, [=Blasieholmen], [93=10] [Blasieholmsgatan] Löfven, Baron Och Öfverste Fabian Carlberg, J E [Plan];[Fasad];Såckerbruck;[Nybyggnad]

Uppdaterad