Ritning

Ritning över hus i kvarteret Bondetorpet Mindre

Bygglovsritning för fastigheten Bondetorpet mindre på Södermalm. Huset låg på Tullportsgatan, som idag motsvaras av Östgötagatan.

Huset fungerade som brygghus och ölbod. Beställare var åldermannen Ström. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Södermalm [Bondetorpet Mindre?] Tulburts Gatten, [=Tullportsgatan, =Östgötagatan] Ström, Hern Alterman Carlberg, J E [Plan];[Fasad]; [Brygghus]; [Ölbod]