Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Regeringsgatan

Bygglovsritning för fastighet på Regeringsgatan och Jakobsbergsgränd i Jakobs församling.

Beställare var Möller. Ritningen är en tak-, plan- och fasadritning.

 

[Jakob] Regeringsgatan; Bärgs Gränden, [=Jakobsbergs Gränd] Möller, Hind Carlberg, J E Tegell Tak;[Plan];[Fasad]

Uppdaterad