Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vy österut från Djurgården mot Djurgårdsbrunnskanalen, Villa Johansdal och Lilla Sjötullsbron

Uppdaterad