Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Brunfisken

Bygglovsritning för fastigheten Brunfisken 75 i Ladugårdslandets församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Brunfisken 1. Huset låg på Humlegårdsgatan.

Beställare var bagaren Sarnos. Ritningen är en plan-, fasad- och påbyggnadsritning.

[Ladugårdslandet?] [Brunfisken?], 75[=1] Hummlegårdsgatan Sarnos, Bagaren Hind [Plan];[Fasad]; [Påbyggnad]

Uppdaterad